Lettere å ta lappen

Nå blir det lettere å ta lappen - Safe Driving AS
Nå er det blitt lettere å ta førerprøven for de som sliter med å lese og forstå spørsmålene. Ikke bare dyslektikere kan ha nytte av lydstøtte til teoriprøven. Derfor tilbyr vi nå lydstøtte til alle som ønsker det, sier Lars-Inge Haslie i seksjon for trafikkopplæring i Vegdirektoratet. I år har så godt som alle de 72 trafikkstasjonene som arrangerer teorieksamen tatt i bruk et datasystem som kan lese teksten høyt. De som tar teoriprøven velger selv om de vil høre oppgavene i tillegg til å lese dem på skjerm. – De få stasjonene som ikke har fått dette på plass ennå, vil være klare innen sommeren. Vi håper dette vil være til hjelp for mange som sliter med å lese, sier Haslie. Kilde: Newswire