LASTSIKRINGSKURS (FØRERKORT)

For å kunne utvide førerkort klasse B til B,96 eller BE må du i tillegg til minst 5 kjøretimer også ha et kurs på 2 timer som handler om sikring og merking av last (lastsikringskurs). Lastsikringskurset kan du ta underveis i opplæringen.

Kurs i sikring og merking av last – klassene B kode 96, BE, D1E, DE og T

Kurset er på 2 undervisningstimer, hvorav 1 time skal være praktisk øving i merking og sikring av last på tilhenger. Kurset kan gjennomføres med inntil 16 elever. Inntil 4 elever kan øve sammen på å plassere, sikre og merke last.

Personer som tidligere har gjennomført kurs i sikring av last er fritatt fra kurset jf. § 27-1 eller § 27-2. Personer som ikke har gjennomført kurset, men som har eller har hatt førerett i klassene C1 eller C som egen førerkortklasse på førerkortet, er fritatt fra kurset ved erverv av førerett i klassene BE, D1E, DE og T.

Eleven skal forstå behovet for å sikre og merke last, og få nødvendig øving i å sikre last på tilhenger.

Eleven skal:

 • vite at mangelfull sikring har årsak i menneskelig svikt, kan forårsake tragedier og få store konsekvenser
 • kjenne til regelverket som gjelder for sikring av last på kjøretøy og for transport av farlig gods når føreren ikke har særskilt kompetansebevis
  gjennom demonstrasjon oppleve kreftene som virker inn på lasten under kjøring, friksjonens betydning og bli kjent med ulike metoder for sikring av last som låsing, stenging, surring, og dekking
 • gjøre rede for spesielle faremoment ved last som er feil plassert, last med høyt tyngdepunkt, hengende last, flytende last, levende dyr og persontransport
 • øve på å:
  • plassere, sikre og merke lang last tilsvarende en tømmerstokk
  • plassere og sikre ett kolli med minstemål 1 x 1 x 1 meter eller 0,8 x 1,2 x 1 meter
  • plassere og sikre annen last som rundballe eller storsekk, vekt minst 350 kg
 • forstå behovet for vedlikehold og avgjøre om lastsikringsutstyret er i forsvarlig stand.

Meld meg på:

Priser: