Alternativ 1

Du betaler timene etter hvert som du kjører. Prisen er den som er angitt i prislisten nedenfor.

Det gis kreditt på inntil tre kjøretimer. Alt utestående må være betalt før føreprøven. Ved fakturering av timer kommer kr 70,- i gebyr.

Det finnes ingen standard for hvor mange undervisningstimer en elev trenger, dette er individuelt og avhenger av hvordan du lærer, hvor tidlig du starter og hvor mye du øvelseskjører hjemme.

Alternativ 2

Ved innbetaling av minst kr 17000,- via bankkonto, gis det 5 % rabatt på våre priser i prislisten nedenfor.

Når dette er brukt opp må det settes inn mer penger som dekker det du kjører for.  Ved fakturering av timer kommer kr 70,- i gebyr.

Kjøpte pakker refunderes ikke og må benyttes innen 12 måneder. Tilgodehavende under 150,- refunderes ikke

Priser

Gebyrer

Gebyrer knyttet til førerkort-opplæring og som ikke er en del av kjøreskolens satser.

Priser for 2021Pris inkl. mva
Teoriprøvekr. 680,- (Statens Vegvesen)
Fotograferingkr. 80,- (Statens Vegvesen)
Praktisk prøve klasse Bkr. 1180,- / 1140,- ved betaling på nett (Statens Vegvesen)
Praktisk prøve klasse BEkr. 1000,- / 960 ved betaling på nett(Statens Vegvesen)
Utstedelse av førerkortkr. 320,- / 150 ved betaling på nett (Statens Vegvesen)
Priser - Safe Driving