Mørkekjøring er en del av trafikalt grunnkurs og foregår i bil i reelle trafikksituasjoner. Det er trafikklæreren som kjører, mens du som elev er passasjer.

Når kan jeg ta mørkekjøring?

Vi anbefaler deg å ta mørkekjøring så tidlig som mulig i opplæringen.

  • Tar du trafikalt grunnkurs i perioden 16. mars – 31. oktober uten å få gjennomført mørkekjøring, er beviset kun gyldig i tiden 16. mars – 31. oktober.
  • For å kunne øvelseskjøre i perioden 1. november – 15. mars må du gjennomføre mørkekjøring først.

Når du har gjennomført mørkekjøringen, får du tilsendt et nytt bevis fra Statens vegvesen som gjelder hele året. Du kan også finne beviset på Din side på Statens vegvesen sine nettsider.

På mørkekjøring lærer du om…

  • …årsakssammenhenger ved ulykker i mørket
  • …vurdering av risiko
  • …rett lysbruk og atferd ved kjøring, parkering og nødstopp i mørket

Kurs med og uten mørkekjøring

 

SPØRSMÅL TIL MØRKEKJØRING?