Author Archives: admin

Lettere å ta lappen

Nå blir det lettere å ta lappen - Safe Driving AS

Nå er det blitt lettere å ta førerprøven for de som sliter med å lese og forstå spørsmålene. Ikke bare dyslektikere kan ha nytte av lydstøtte til teoriprøven. Derfor tilbyr vi nå lydstøtte til alle som ønsker det, sier Lars-Inge Haslie i seksjon for trafikkopplæring i Vegdirektoratet. I år har så godt som alle de[Les mer…]