Angrerettskjema

Last ned angrerettskjema her.

Last ned

Angrerett

Eleven må gi trafikkskolen melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at avtale ble inngått. Ved kjøp av varer beregnes fristen fra varen er i elevens fysiske besittelse. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Eleven har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig. Du kan sende oss en e-post eller benytte vårt angrerettskjema, som du alltid finner nederst på siden.

Trafikkskolen er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til eleven uten unødig opphold, og senest 14 dager fra trafikkskolen fikk melding om elevens beslutning om å benytte angreretten.

Dersom du som elev ønsker at undervisning påbegynnes før utløp av angreretten, vil du ha ansvar for rimelige kostnader for den del som er utført i henhold til avtalen. Det samme gjelder hvis undervisningstjenesten er fullt ut levert før angrefristens utløp.