Spre budskapet

Vi oppfordrer alle til å ta sine forholdsregler for å unngå spredning av Coronaviruset. Selv «spriter» vi alle kontaktflater i bilen mellom hver elev. @ Tønsberg, Norway