Ja, for fremmedspråklige tilpasser vi undervisningen på engelsk også.

Ja, det er mulig å tilpasse undervisningen med tolk i form av et familiemedlem eller venn som behersker norsk.

Ja, det er fullt mulig! Du kan enten ha med egen døvetolk, eller vi kan tilpasse opplæringen spesielt for deg.